Jag tar emot för existentiell coaching och vägledning. 

Hur lever jag mitt liv? Hur vill jag leva mitt liv?

Vi har alla tankar och föreställningar om livet och vad det är att vara människa. Vi gör våra val eller låter andra eller omständigheterna styra våra steg. Oftast fungerar det ganska bra men ibland kör det ihop sig och vi går vilse i en snårskog av känslor och tankar. Vi kan uppleva att det är något som gnager och skaver och ibland att har vi fastnat mer ordentligt och vet varken ut eller in. Våra tankar och föreställningar om hur saker och ting hänger ihop kanske inte längre är till hjälp.

I Existentiella samtal och coaching undersöker och reflekterar vi tillsamman för att försöka förstå vad det är som gnager och skaver i ditt liv och hur det kan hänga ihop med olika livsval. Nästa steg är att fundera på hur möjliga förändringar kan se ut och om det är möjligt att leva ett liv som stämmer bättre överens med det jag värdesätter.