Om mig

Jag har gått psykologutbildningen med psykodynamisk inriktning på Uppsala Universitet och tog examen 2014. För att bredda mig och kunna arbeta med samtal på ett sätt som ligger närmre mina egna värderingar och erfarenheter har jag  vidareutbildat mig till certifierad Existentiell Coach och nu  Existentiell Vägledning med målet att bli av  SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi) auktoriserad Existentiell Vägledare/Counsellor.
Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i olika komplexa livssituationer. Jag har tidigare arbetat många år på stödboende för vuxna med missbruksproblematik. Jag har under flera perioder arbetat inom äldreomsorgen och parallellt med detta så arbetade jag ideellt som läxhjälpare för grundskolebarn med invandrarbakgrund. Under fyra år arbetade jag som ungdomscoach på ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar och sedan två år så arbetar jag på ett boende inom socialpsykiatrin. Grunden i mitt arbeta har alltid varit relationell.
Parallellt med mitt arbete inom socialpsykiatrin tar jag emot klienter för Existentiella samtal, Coaching och Vägledning.