Existentiell Vägledning och Coaching

Hur lever jag mitt liv? Hur vill jag leva mitt liv? Finns det en mening? Hur fri är jag? Vilket ansvar har jag? Frågor som dessa kan för många ofta hamna lite i skymundan i vardagslivet men icke desto mindre är det frågor som vi ibland kan behöva bereda plats och tid för. Själv tänker jag att tid att reflektera kring frågeställningar som dessa är en del av att värna och vårda sin existentiella hälsa.
Många menar att vårt mående i stor utsträckning hänger samman med hur vi förhåller oss till de existentiella grundvillkoren i tillvaron. Grundvillkor som att vi alla ska dö, att livet är relationellt och i hög grad osäkert. Att vi alla tvingas förhålla oss till frågor om mening och meningslöshet, frihet och ansvar och val.
Existentiell Vägledning har sin grund i existensfilosofi och existenspsykologi med rottrådar till Kierkegaard, Sartre, Nietzsche, Husserl, Jaspers, Beauvoir och många många andra.
Existentiell Coaching kan passa om du kommer för att prata om mer specifika frågor och/eller områden i ditt liv där du upplever problem eller vilsenhet. Grunden i coaching är annars den samma som i vägledning. Ett gemensamt reflekterande där jag bidrar med min kunskap och erfarenhet.
Målet är en ökad förmåga att hantera vårt varande i världen på ett friare och mer reflekterat sätt med god förankring i våra värderingar. (texten är under bearbetning)