Existentiell Vägledning/Counselling och Coaching

Samtal är ofta den bästa medicinen!

”Att bli sedd och lyssnad på utan att bli dömd är ofta det som mest av allt behövs”

Att leva är sällan enkelt. Ibland kan vi behöva stöd för att hantera förluster, konflikter och annat som hör livet till.

Känns det som att du gått vilse i livet? Som att du saknar mening eller riktning, att det mesta skaver eller att du tampas med ångest, depression, vemod, oro eller tomhet?

Står relationen och stampar, tampas ni med svartsjuka eller otrohet, har ni tappat bort varandra. Det finns många anledningar till att gå i Existentiell vägledning.

Jag tar emot för existentiell vägledning/counselling. 

I existentiell vägledning utforskar vi tillsammans hur och vad det är att vara människa utifrån de bekymmer, upplevda dilemman eller annat som fått dig att ta  kontakt och vi gör det med utgångspunkt i existenspsykologiskt och filosofiskt tänkande. Vi använder oss av existentiella grundvillkor som liv och död, frihet och ansvar, val, mening och meningslöshet, relationer och ensamhet, ideal och värderingar

Målet är en ökad förmåga att hantera livet och levandet på ett friare och mer reflekterande sätt med god förankring i våra egna värderingar.

Existentiella samtal i grupp!
I existentiella gruppsamtal möts vi för att tillsammans samtala och reflektera kring ett eller flera svåra ämnen som har tydlig existentiell prägel och som kan vara svårt att hantera själva samtidigt som vi alla på olika sätt påverkas.. Det kan till exempel handla om miljökrisen eller kriget i Ukraina.

          Kontakt
Mail: hanslu2@hotmail.se
Mob: 073-7680249
 
 
 
 
 
 

h