Priser

Existentiell Vägledning/Counselling under handledning.
Rabatterat under våren 2023: Pris session: 50 min 600:-

Existentiell Coaching
Pris session: 50 min 600:-

Parsamtal Existentiell Vägledning
Pris session: 80 min 800:-

Existentiella samtal i grupp
Pris session: 80 min 300:-/person