Priser

Existentiell Vägledning/Counselling under handledning.
Rabatterat under våren 2023: Pris session: 50 min 800:-
Existentiell Coaching
Pris session: 50 min 800:-
Parsamtal Existentiell Vägledning
Pris session: 90 min 1500:-
Existentiella samtal i grupp
Pris session: 90 min 400:-/person