Existentiell Vägledning/Counselling och Coaching

Samtal är ofta den bästa vägen till insikt!

Det är aldrig bara enkelt att leva. Ibland kan vi behöva stöd för att hitta sätt att hantera förluster, konflikter och annat som hör livet till. Känns det som att du gått vilse i livet? Som att du inte vet hur du vill leva ditt liv, vad som egentligen är viktigt för just dig?

Jag tar emot för existentiell vägledning/counselling. 
I existentiell vägledning utforskar vi tillsammans hur och vad det är att vara människa utifrån de bekymmer, upplevda dilemman eller annat som fått dig att ta  kontakt och vi gör det med utgångspunkt i existenspsykologiskt och filosofiskt tänkande.
Målet är en ökad förmåga att hantera livet och levandet på ett friare och mer reflekterande sätt med god förankring i våra egna värderingar.
Existentiella samtal i grupp!
I existentiella gruppsamtal möts vi för att tillsammans samtala och reflektera kring ett eller flera svåra ämnen som har tydlig existentiell prägel och som kan vara svårt att hantera själva samtidigt som vi alla på olika sätt påverkas.
          Kontakt
Mail: hanslu2@hotmail.se
Mob: 073-7680249