Existentiella Samtal, Coaching och Vägledning

Människor har i alla tider tampats med frågor om vad det är att vara människa och hur man på bästa sätt lever sitt liv. Frågor om mening och meningslöshet, om frihet, ansvar och val.

Många menar att vårt mående i stor utsträckning hänger samman med hur vi förhåller oss till de existentiella grundvillkoren i tillvaron. Grundvillkor som att vi alla ska dö, att livet är relationellt och i hög grad osäkert. Att vi alla tvingas förhålla oss till frågor om mening och meningslöshet, frihet och ansvar och val.

Existentiell coaching har sin grund i Existensfilosofi och existenspsykologi med långa rottrådar tillbaks till filosofer som Sokrates, Aristoteles och många andra.

I existentiell coaching utforskar vi tillsammans vad det är att vara människa. Vi gör det utifrån den eller de frågeställningar, bekymmer, upplevda dilemman eller annat som fått dig att ta steget att ta kontakt. Fokus i samtalen är ditt vara-i-världen och tillsammans utforskar vi, med utgångspunkt i existenspsykologiskt och existensfilosofiskt tänkande, detta varande i relation till centrala existentiella begrepp som liv och död, frihet, ansvar, val, mening och meningslöshet, relationer och ensamhet, ideal och värderingar

Målet är en ökad förmåga till att hantera vårt varande i världen på ett friare och mer reflekterat sätt med god förankring i våra värderingar.