Existentiell Coaching

Hur lever jag mitt liv? Hur vill jag leva mitt liv?

Vi har alla åsikter, tankar och föreställningar om livet och vad det är att vara människa. Vi gör våra val och ibland låter vi andra människor eller omständigheterna styra våra steg. Oftast fungerar det ganska väl men ibland kör det ihop sig och vi går vilse i en snårskog av känslor och tankar.

Vi kan uppleva att det är något som gnager och skaver och ibland att vi har fastnat mer ordentligt och varken vet ut eller in. Vi kan fastna i ångest, oro eller vemod. Våra tankar och föreställningar om hur saker och ting hänger ihop kanske inte längre är till hjälp.

I Existentiella samtal och coaching undersöker och reflekterar vi tillsamman för att försöka förstå vad det är som gnager och skaver i just ditt liv. Vi försöker förstå hur det kan hänga ihop med olika livsval. Nästa steg är att fundera på hur möjliga förändringar kan se ut och om det är möjligt att leva ett liv som stämmer bättre överens med de egna värderingarna.