Existentiella Samtal och Coaching

”Att bli sedd och lyssnad på utan att bli dömd är ofta det som mest av allt behövs”

Att leva gott är sällan enkelt och ibland kan vi behöva stöd för att hantera förluster, konflikter och annat som hör levandet till. Känns det som att du gått vilse i livet? Som att du saknar mening eller riktning, att det mesta skaver eller att du tampas med ångest, oro eller tomhet?

Jag tar emot för existentiella samtal och coaching. 

I existentiella samtal och coaching utforskar vi tillsammans vad det är att vara människa. Vi gör det utifrån den eller de frågeställningar, bekymmer, upplevda dilemman eller annat som fått dig att ta  kontakt. Fokus i samtalen är ditt vara-i-världen och tillsammans utforskar, vi med utgångspunkt i existenspsykologiskt och filosofiskt tänkande, detta varande i relation till centrala existentiella begrepp som liv och död, frihet, ansvar, val, mening och meningslöshet, relationer och ensamhet, ideal och värderingar

Målet är en ökad förmåga att hantera vårt varande i världen på ett friare och mer reflekterande sätt med god förankring i våra värderingar.